Transcripties

Offerte aanvragen

 

Tips

Gesprekken opnemen

Opnamen van gesprekken maken

U wilt transcripties laten maken, maar de geluidsopname is nog niet gemaakt? Lees dan zorgvuldig de informatie op deze pagina.

Kwaliteit van de opname

De kwaliteit  van de geluidsopname is uiteraard erg belangrijk. Hoe beter de kwaliteit van de geluidsopname, hoe effectiever de transcriptie kan worden gemaakt. Dit bespaart kosten en u kunt ook eerder over uw transcriptie beschikken.

De totale kwaliteit van de opname is het resultaat van een aantal componenten. Let op: de maximale te bereiken kwaliteit van een opname wordt beperkt door de zwakste schakel!

Apparatuur voor geluidsopnamen

Er is veel verschillende apparatuur beschikbaar voor het maken van opnamen. De meest praktische oplossing is om een digitale recorder te gebruiken. De opname wordt gemaakt door een klein en handzaam apparaat en is direct beschikbaar als digitaal bestand dat gemakkelijk kan worden opgeslagen en elektronisch kan worden verstuurd.

Let bij de aanschaf van een digitale recorder ook op de volgende punten:

Er zijn verschillende soorten digitale recorders.

Consumentenrecorder
Geschikt voor maximaal twee personen die vlak bij elkaar in de buurt zitten. Dit zijn apparaten met een prijs van circa 150 euro.

Semi-professionele recorder
Een semi-professionele recorder heeft meestal diverse instellingen om onder verschillende omstandigheden een zo goed mogelijk resultaat te leveren.

Het is meestal mogelijk om de kwaliteit van de opname te controleren tijdens het opnemen door mee te luisteren via een hoofdtelefoon welke aangesloten kan worden op de recorder.

Verschillen tussen de verschillende systemen en types zijn bijvoorbeeld de maximale opnametijd of extra opties zoals het automatisch niet opnemen van langere stiltes, ruisonderdrukking en stemfilters.

Voor kleinere groepen is een digitale recorder dus voldoende. Voor het opnemen van vergaderingen met grotere aantallen mensen of om in een grotere ruimte op te nemen adviseren wij om de recorder te gebruiken in combinatie met een conferentiemicrofoonset. Hierbij kunnen twee microfoons tot maximaal vijf meter uit elkaar geplaatst worden om vergaderingen tot een twintigtal personen op te kunnen nemen.

Plaatsing van microfoons

Aan de beste microfoons heeft u helemaal niets wanneer deze het geluid niet goed opvangen! De juiste plaatsing is afhankelijk van het soort microfoon, het aantal sprekers en de plaatsing van de zitplaatsen.

Een richtmicrofoon is bijvoorbeeld ontworpen om geluid uit één richting op te nemen. Gebruikt u richtmicrofoons, dan heeft u voor elke spreker een aparte microfoon nodig (of u moet de microfoon steeds handmatig in de richting van elke spreker draaien). Richtmicrofoons kunnen goed worden gebruikt bij toespraken en bij interviews.

Voor een vergaderingen is een grensvlakmicrofoon geschikt omdat deze het geluid rondom opneemt. Maar ook met goed opgestelde tafelmicrofoons kunnen zeer goede resultaten worden behaald.

Op de meeste apparatuur kunnen rechtstreeks twee microfoons worden aangesloten ('links' en 'rechts'). Plaats de microfoons zodanig dat de sprekers zoveel mogelijk in de richting van de microfoons spreken. Houd ook rekening met de plaats van de voorzitter!

Bestandsformaten en compressie

Geluidsopnamen kunnen in allerlei verschillende bestandsformaten worden opgeslagen. De mogelijkheden zijn vaak afhankelijk van de gebruikte apparatuur. Vaak kan worden gekozen tussen een beperkt aantal mogelijkheden met verschillende compressie.
Compressie is een techniek waarbij de grootte van het geluidsbestand wordt verminderd. Hierbij gaat er iets van de geluidskwaliteit verloren. De vuistregel is: hoe meer compressie, hoe kleiner de bestanden en hoe lager de geluidskwaliteit.

Voor digitale muziek zijn de eisen voor de geluidskwaliteit het hoogst. De volgende bestanden worden het meest gebruikt: MP3, AAC, WMA. Deze bestandsformaten bieden ook ruim voldoende kwaliteit voor spraakopnamen.

Bestandsformaten zoals DSS en DVF zijn specifiek ontworpen voor spraakopnamen, waarbij een hogere compressie wordt gebruikt. Voor spraakopnamen is de kwaliteit ruim voldoende.

Bij het bestandstype WAV (en in beperkte mate ook bij het bestandstype MP3) kan men zelf de mate van compressie instellen. De mogelijkheden variëren van géén compressie tot extreem hoge compressie.

Er bestaat veel verschillende software om bestandsformaten te converteren (om te zetten in een ander bestandsformaat). Beter is het om een opname direct in een goed bruikbaar bestandsformaat te maken.

Conclusie: alle gangbare bestandsformaten zijn geschikt voor spraakopnamen. Vermijd extreem hoge compressie, maar ook bestanden met te weinig of geen compressie.

Verloop gesprek

Wanneer het orkest vals speelt dan helpt ook de allerbeste apparatuur en techniek niet. Bij een opname van spraak is het niet anders! Hanteer enkele vuistregels wanneer u wilt dat het gesprek goed wordt opgenomen.

De omgeving

Zorg voor zo min mogelijk storende bijgeluiden.

Vermijd constante bijgeluiden zoals van ventilatoren of airco. Ook beamers en laptops kunnen geluiden veroorzaken die juist in de opname zeer storend zijn. Plaats geen andere elektrische apparatuur in de nabijheid van de microfoons en van de recorder.
Een open raam geeft frisse lucht maar kan ook veel lawaai van verkeer of van bouwwerkzaamheden binnenlaten.

Hoewel dit vaak moeilijk te vermijden is, probeer zo min mogelijk te ritzelen met papier. Ook het schuiven van papier en andere voorwerpen over de tafel moet vermeden worden.

De ervaring is dat erg veel onverstaanbare passages in geluidsopnamen veroorzaakt worden door het geluid koffiekopjes waarin geroerd wordt. Veel transcribenten zouden gelukkig zijn wanneer dit achterwege zou worden gelaten.

Stappenplan opname maken

Zorg voor een rustige, stille ruimte.
Kies voor de apparatuur en microfoons zorgvuldig de juiste opstelling.
Maak een korte testopname en beluister deze.

Vraag de deelnemers om tijdens het gesprek of tijdens de vergadering rekening te houden met de geluidsopname door geen bijgeluiden te maken.

En ten slotte: vergeet niet om de opname aan het begin van de bijeenkomst ook werkelijk te starten!